ľudia

Spájame odborníkov s právnickým a ekonomickým vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom
a reštrukturalizačnom konaní.

Ing. Ivana Viglašová


všetci ľudia