lexcreditor

Našim klientom ponúkame profesionálne služby v oblasti konkurzných konaní, reštrukturalizácie a oddlžovania, s dôrazom na rýchlosť a efektivitu.

ľudiafilozofia

 
LexCreditor je začínajúca spoločnosť, ktorá má ambíciu neustále sa zlepšovať a poskytovať klientom servis, ktorý prevýši ich očakávania.

Základnými hodnotami spoločnosti je kvalita poskytovaných služieb, tímová spolupráca a neustály rozvoj s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie všetkých partnerov a pracovníkov spoločnosti, ktorí pôsobili v oblasti advokácie, verejnej a štátnej správy a taktiež majú významné skúsenosti z podnikateľskej sféry.


Veľký dôraz v spoločnosti je kladený na kvalitu vzdelávania všetkých členov pracovného tímu, ktoré je v oblasti insolvenčného práva základnou podmienkou úspechu. Priebežne monitorujeme najnovšie trendy a vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku aj v zahraničí, prebiehajúci legislatívny proces a rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky, na základe čoho sme schopní navrhnúť komplexné a praktické riešenie.

činnosť

 

partneri