kontakt
 
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
811 01 Bratislava – Staré mesto
Slovenská republika
 
 • +421 2 5413 1276
  info@lexcreditor.sk
 • IČO: 47 245 913
  DIČ: 2023712735
  Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom
  Bratislava I. Oddiel: Sr, vložka číslo: 1237/B
 • Bankové spojenie: ČSOB
  Číslo účtu: 4017708388/7500
  IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388
  BIC/SWIFT: CEKOSKBX
 

napíšte nám