ľudia

Spájame odborníkov s právnickým a ekonomickým vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom
a reštrukturalizačnom konaní.

Filip Torma


všetci ľudia